Продавай повече чрез Facebook маркетинг!


Facebook не е това, което беше :)
Макар и леко шеговито, това е истина. Facebook е един от основните маркетинг канали в днешно време, и ако решите да го пренебрегнете - ще загубите!
▶Ще загубите възможности за развитие и печалба.
▶Ще загубите позиции сред конкурентите ви, защото ако вие не присъствате във Facebook- те присъстват.
▶Ще загубите възможността да достигнете до хора, които дори не подозират за съществуването на вашия бизнес.
А всеки бизнес трябва да се опита да намали загубите до минимум, нали?

Нека да обясним, какво ще спечелите от една правилно насочвана Facebook страница.

✔ Като начало, ако все още нямате създадена Facebook страница - ще я направим за вас. Ще създадем и Facebook Business - профил за да разширите бизнеса си.
✔ Ще поговорим с вас за да разберем спецификата на Вашия бизнес.
✔Заедно ще изградим стратегия за развитие на страницата и ще се придържаме към нея.
✔ Ще уточним целевата група и ще въведем продуктите\услугите, както и ще направим необходимите настройки за пускане на рекламната кампания.
✔ Ще увеличим броя на хората, които виждат страницата ви, както и броя на уникалните посещения в сайта ви.
✔ Вашият бранд\ марка ще стане по-разпознаваем, а това ще доведе до увеличение на продажбите.
✔ Ще създадете нови контакти
✔ И още много неподозирани от вас ползи, за които ще ви разкажем, когато се срещнем!

Вижте нашите предложения за Facebook реклама