Поддръжка на web сайт

Когато става дума за поддръжка на уеб сайт, всички клиенти първо питат за цената. Цената обаче винаги зависи от обема свършена работа, нали? Затова и на въпроса "колко струва поддръжката на един сайт?" не може да се даде общовалиден отговор.

Колко ще платите за поддръжката на вашия сайт зависи както от обема му, така и от честотата на актуализациите, от които ще се нуждаете.

Ако притежавате малък фирмен сайт, в който се съдържа относително постоянна информация за вашата фирма и особености на продуктите или услугите й, то спокойно за поддръжка можете да планирате скромни суми от порядъка няколко десетки лева месечно.

Ако обаче сте притежатели на електронен магазин, продуктов каталог или корпоративен портал, оборудван със секции като продуктов каталог, новини, форуми, анкети, статии, често задавани въпроси и други подобни, то вие със сигурност трябва да планирате доста по-сериозни суми за редовната му поддръжка.


Пакети за поддръжка на уеб сайтове

Пакет поддръжка Базов Разширен Пълен
80 лв. / месец 150 лв. / месец 250 лв. / месец
Работни часове,включени в цената: 3 6 10
Цена на работен час над включените: 30 лв. 25 лв 20 лв

Месечните такси се заплащат предварително, на първо число от започващия месец.


ВСИЧКИ ПАКЕТИ включват още:
✔Приоритетно обслужване и време за реакция при заявка за актуализация до 24 часа след постъпване на заявката.
✔Непрекъснато поддържане на актуално резервно копие на целия сайт и базата данни.
✔Регистрация на сайта и следенето му с всички средства на "Google Webmaster Tools". Предприемане на всички необходими действия в случай на отклонения от нормите, зададени от Google.
✔Създаване на отчети с данни за посещаемостта и препоръки за оптимизиране на съдържанието, базирани на реални статистически данни от търсения в Google.