Email Marketing

Какво представляват имейл бюлетините?(Newsletter)

Най-общо, това са имейл съобщения, които дават информация за продукти и услуги на дадена компания.

Имейл маркетинга е директен маркетинг, базиран на комерсиални съобщения към таргетирана група хора.

Според целта им, могат да се обособят 4 вида имейл бюлетини:

 • Промоционални – най-често се използват за промоция на нов продукт или услуга и са полезна опция за разпространение на специални оферти
 • Образователни – те помагат на потребителите да разберат, как могат да разрешат даден проблем, чрез използване на продукта или услугата и/или обясняват (предвиждат) нови начини (възможности) за използване на продукта.
 • Лоялни– специални, обширни имейл бюлетини, които са предназначени за специфична група (аудитория) от лоялни клиенти. Целта им е да утвърдят доверието на лоялните клиенти в бранда.
 • Информативни – те са къси като съдържание и най-често включват кратки новини, информация и снимки или други изображения на седмични събития, вътренофирмени събития или др. подобни

Защо имейл бюлетините са ефективен начин за маркетинг? :

 • Все още голяма част от онлайн потребителите комуникират с компаниите чрез имейл. 93% процента от онлайн потребителите използват имейл за връзка с даден бранд.
 • 64% предпочитат промоционални имейли, отколкото реклама в социалните мрежи
 • 45% от получателите на имейл бюлетини са купили поне 1 продукт в рамките на една година, благодарение на маркетингова имейл кампания
 • Клиенти, които са купили продукти, за които са получили информация чрез имейл бюлетин, харчат 138% повече, в сравнение с тези, които не са получавали имейл бюлетини.

Защо и за какво да използваме имейл бюлетин кампании в маркетинговата си стратегия:

 • За да достигнете до максимален брой потребители.

 • За да може потенциалните клиенти да станат реални такива.
Имейл бюлетините са ефективен подход за изграждане на стабилни отношения с потенциални клиенти. В дългосрочен аспект дават възможност да ги превърнете в постоянни и лоялни клиенти.


 • Ремаркетинг
Насочване на имейл бюлетини към клиенти, които са се отказали на някакъв етап от процеса на покупката. Твърде често клиентите се отказват на една стъпка от покупка в сайта на компанията и изоставят онлайн количките си с покупки. Може да се постигне значителен ефект и ръст в конверсията, ако им изпратите имейл, след тяхното напускане на сайта. Разбира се не е удачно да изпратите имейл на клиент, който е напуснал страницата или онлайн магазина твърде скоро (примерно преди 1 минута),тъй като така със сигурност ще предизвикате раздразнение и категоричен отказ от каквато и да е покупка. Целта е да се таргетират клиентите, които почти са завършили процеса на покупка, но са се отказали точно преди плащане. В този случай един имейл с 10% отстъпка би свършил чудесна работа.