Все по-често потребителите се обръщат към търсачката на Google, когато имат желаят повече информация, когато търсят решение, когато се колебаят, имат нужда от избор или няколко подобни пордукта/ услуги за сравнение. Дори
когато потребителите са осъзнали дадена персонална необходимост и имат готовност да я закупят, резултатите в Google ще ги ориентират кой, къде, на каква цена и при какви условия би ги обслужил.

За да се възползвате от зародилия се микро момент, важно е да осигурите присъствие в мрежата на търсене, като предвидите нуждите на потребителите и се позиционирате сред потенциалните опции (Вашите конкуренти), за да вземат Вашето предложение под внимание. Паралелно трябва да се погрижите за Вашата разпознаваемост и идентичност в онлайн пространството, да изградите доверие във Вашата дейност и да насърчите реализирането на целите, които сте си поставили.

Предимства на реклама в Google Ads за Вашия бизнес:

 • позволява прецизно дефиниране на бюджет и таргет групи
 • дава възможност за проследяване на ключови параметри и съгласуване с Google Analytics
 • разнообразен подход към целевата аудитория и поднасяне на посланието
 • допринася за по-добра позиция спрямо директните конкуренти по време на активния рекламен период
 • помага при изграждане на разпознаваемост
 • платформата постоянно подобрява формата/ визуализацията на рекламното послание според употребяваното устройство и променящото се потребителско поведение


Предлагаме Ви управление на следния тип Google AdWords кампании:

 • Реклама в Google Мрежа за търсене

 • Реклама в Google Дисплейна мрежа

 • Реклама в YouTube

 • Реклама на мобилни приложения


Изберете нашия екип да управлява Вашата Google AdWords реклама, защото:

 • имаме дългогодишен опит и работа с много клиенти от различни сфери
 • поддържаме постоянна актуализация на познанията относно опциите на платформата
 • подбираме и предлагаме подходящ за Вашия бизнес цели Google AdWords инструменти
 • разботим гъвкаво по отношение на продължителност на рекламен период и размер на рекламен бюджет