Разгледайте в детайл нашето промоционално предложение към нови клиенти за Google Ads реклама, които желаят да опитат услугата за 15 дена.

Дневният бюджет от 20 лв без ДДС по една тема се разпределя както следва:

а) 15 лв без ДДС за Search Network кампания

б) 5 лв без ДДС за Display Network кампания

Промоционално предложение за управление на Google Ads рекламна кампания (пазар България) за 15 дни


Тип Комбинирана Search Network+ Display Network реклама за 15 дни ед. цена бр. сума спестена сума
SN Създаване на каре за SN 0 лв 1 0 лв 20 лв
SN Google Ads бюджет SN 15 лв 15 225 лв 0 лв
DN Създаване на банер през Гугъл платформа 0 лв 1 0 лв 20 лв
DN Google Ads бюджет DN 5 лв 15 75 лв 0 лв
Упр Месечна такса (15 дни) 0 лв 1 0 лв 50 лв
SN Кликове (прогнозни) SN 0.01 650.00 0 лв 6.5 лв
DN Кликове (прогнозни) DN 0.01 750.00 0 лв 7.5 лв
Сума 300 * лв 104 лв
ДДС 60 лв 20.80 лв
Общо 360 лв 124.80 лв

* БОНУС Към стойността на рекламния бюджет 300 лв ще бъде добавен Google Ads бонус в размер на 90 лв. Ще разполагате с 390 лв рекламен бюджет, като към рекламният период от 15 дена ще бъдат добавени още 4-5 дни до пълното усвояване на сумата


легенда

SN - съкратен вариант на Search Network
DN - съкратен вариант на Display Network


Допълнителни пояснения:

 • Google Ads бюджетът е отделна сума от тази за създаване и управление на рекламната кампания. Крайната стойност на услугата винаги е с начислен ДДС

 • Промоцията важи за създаване на рекламна кампания по 1 тема успоредно за Search Network и Display Network

 • Ако в момета тече кампания в Google Ads, управлявана от друг екип, трябда да изчакаме до нейното изчерпване/ паузиране

 • Ако желаете Display рекламата да се комбинира с Remarketing Tag, необходими са:

а) Поставянето на лента за "бисквитки" (настолна и мобилна версия) - не е включено в промоционалното предложение

б) Поставяне на Remarketing Tag (настолна и мобилна версия) - не е включено в промоционалното предложение

За да се възползвате от функционалностите на Remarketing Tag, необходимо техническо условие е да бъде активиран мин 7 дни преди датата на старт на кампанията и да е събран минимум от 100 посетители в списъка с ремаркетинг аудитория

 • След изтичане на промоционалния срок:

а) можете да оставите активна същата кампания, като в случая няма да се заплаща стойността за създаване на нови карета (използват се настоящите), но се заплащат стойностите по уравление на рекламната кампания и 0,01 лв х брой генерирани кликове

б) можете да прекратите рекламата по съответната тема и да стартирате нова - заплаща се създаване на нови карета/ банери, управление, 0,01 лв х брой генерирани кликове

Важно Тъй като се засилва тенденцията трафикът от мобилни устройства към фирмените сайтове да нараства, препоръчително е преди старт на рекламна кампания в Гугъл Вашият сайт да има изработена и активирана мобилна версия

За да бъдат синхронизирани данните от Google Ads с Google Analytics, необходимо е да ни предоставите достъп до Google Analytics.

Какво e Google Ads

Google Ads предсталява платформа за генериране на рекламни кампании в различен формат. Рекламирайки с Google Ads Ви дава възможност да привлечете нови клиенти от търсещата машина на Google и/или партньорски портали, които да посетят Вашия сайт.

Къде се показват Google Ads рекламите

Мястото и форматът на показване зависи от вида реклама, който сте активирали

Search Network реклама

Рекламното послание представлява комбинация от текст и линк. Заделените за целта позиции са над / под органичните резултатите от търсенето с Google. С помощта на подходящо подбрани ключови думи ще достигнете до целевия пазар, който вече се интересува и да търси Вашите продукти / услуги.

Display Network реклама

Рекламната камапняи в Дисплейната мрежа достига до потенциалните клиенти чрез партньори на Google – сайтове и мобилни приложения. Ваш рекламен банер може да бъде визуализиран, докато таргетираната група гледа видео в YouTube или проверява кореспонденцията в Gmail пощенска кутия.

YouTube реклама

Дава възможност на бизнеса да се обърне към аудитория посредством видео послание, което се показва в YouTube и Google Дисплейна мрежа

Предимства на Google Ads

 • контрол над разходите

 • настройки за по-добро таргетиране (напр по дни/часое/локация/ използвано устройство )

 • разнообразни форми на рекламно послание (текст, текст и снимка, банер, видео послание и т.н)

 • прозрачност и проследимост чрез синхронизиране на Google Ads с Google Analytics

 • доказан инструмент за дигитална реклама, която покрива основни цели – генериране на трафик, продажби и разпознаваемост на търговската марка

Каква е стойността на Google Ads

Най-често предпочитаният метод е плащане на клик (PPC), което означава, че от заложения дневен бюджет се приспада съответната стойност само когато потребител кликне върху рекламата Ви.

Какъв бюджет е необходим за управление на Google Ads реклама

Свържете се с нашия екип, за да може заедно да обсъдим какви са Вашите цели и какви са ползите за крайния потребител, с какви срокове разполагаме и коя е аудиторията, която таргетираме. След което ще Ви посъветваме с кои видове реклама, какъв резултат да очаквате, както и какъв дневен бюджет препоръчваме като подходящ да заложите.

Услугата управление на Google Ads включва стойността към Google Ads + такса управление

Забележка: издава се фактура с начислен ДДС

Срок за активиране на Google Ads реклама

Активирането на услугата се съгласува индивидуално с клиента, като сроковете са гъвкави

Нашият Google Ads екип

Нашият екип се състои от членове, които са сертифицирани в следните продуктови области на Google Ads:

 • Search advertising
 • Mobile advertising
 • Video advertising
 • Display advertising