Facebook "План Бизнес"

Този пакет е подходящ за вас, ако вече използвате фейсбук реклама, но търсите допълнителни възможности за разгъване на рекламната ви стратегия. Ако искате да опитате да привлечете нови клиенти със създаването на Lead Generation Forms или игри.

Включва:

✔Поддръжка на Facebook страница и Instagram профил

✔Изготвяне на план за месеца - сред подробен разговор

✔Създаване на различни видове рекламни кампании в зависимост от продукта и насочването им към правилната таргет аудитория - 6 бр месечно

✔Уникален дизайн на постовете - по 2 бр седмично - общо 8 бр месечно

✔Рубрики на одобрени от клиента теми

✔Гарантиран минимум нови фенове във facebook страницата.

✔Ежеседмично проследяване

✔Месечен доклад на развитието на facebook страницата

Цена - 500 лв

Не включва:

§Минимален месечен рекламен бюджет - 2000 лв ( Бюджетът се планира се допълнително на месечна база в зависимост от активностите по страницата и други offline инициативи)

Допълнителни възможности:

§Генериране и поставяне на Facebook Pixel (настолна и мобилна версия)

§Организиране на игри/ Генериране на лийдове

§Създаване на профил във Facebook Business

§ създаване/изработка на лийд форма

§ кампания за генериране на лийдове -цената за генериране на лийд кампании зависи от броя кампании месечно


Facebook "План Стандарт"

Този план е подходящ за Вас ако вече вече имате рекламен акаунт, бизнес страница и правите реклами във Facebook,
но имате нужда от помощ за ежедневното управление на кампаниите и правилното им насочване спрямо целите, които сте заложили.

Включва:

✔Поддръжка на Facebook страница и Instagram профил

✔Изготвяне на план за месеца - сред подробен разговор

✔Гарантиран минимум нови фенове във фейсбук страницата.

✔Създаване на различни видове рекламни кампании в зависимост от продукта и насочването им към правилната таргет аудитория - 4 бр.

✔ Създаване на 4 поста с уникален дизайн - по 1 пост седмично

✔Месечен доклад на развитието на facebook страницата

Цена - 350 лв

Не включва:

§Минимален месечен рекламен бюджет - 1000 лв ( Бюджетът се планира се допълнително на месечна база в зависимост от активностите по страницата и други offline инициативи)

Допълнителни възможности:

§Генериране и поставяне на Facebook Pixel (настолна и мобилна версия)

§Организиране на игри/ Генериране на лийдове

§Създаване на профил във Facebook Business

§ създаване/изработка на лийд форма

§ кампания за генериране на лийдове -цената за генериране на лийд кампании зависи от броя кампании месечно

Facebook "План Старт"

Този план е подходящ за Вас ако създавате нов бранд или продукт или просто искате да присъстване във Facebook, за да бъде вашия бранд по-разпознаваем и да комуникирате пряко с клиентите си.

Включва:

✔Създаване на бизнес страница или рекламен акаунт

✔Създаване на Instagram профил

✔Поддръжка на Facebook страница и Instagram профил

✔Изготвяне на план за месеца - сред подробен разговор

✔Гарантиран минимум нови фенове във фейсбук страницата.

✔Създаване на различни видове рекламни кампании в зависимост от продукта и насочването им към правилната таргет аудитория - 2 бр.

✔ Създаване на 4 поста с уникален дизайн - по 1 пост седмично

✔Месечен доклад на развитието на Facebook страницата


Цена - 200 лв

Не включва:

§Минимален месечен рекламен бюджет - 400 лв ( Бюджетът се планира се допълнително на месечна база в зависимост от активностите по страницата и други offline инициативи)

Допълнителни възможности:

§Генериране и поставяне на Facebook Pixel (настолна и мобилна версия)

§Организиране на игри/ Генериране на лийдове

§ създаване/изработка на лийд форма

§ кампания за генериране на лийдове -цената за генериране на лийд кампании зависи от броя кампании месечно